Miting z Gwiazdą - 08.08.2009 Władysławowo

I. ORGANIZATOR:
1. COS Cetniewo we Władysławowie ul. Żeromskiego 52
2. Szkoła Pływania „Pływak” Gdańsk

II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Zawody odbędą się na pływalni „AQUARIUS” (25 m)
COS CETNIEWO we Władysławowie:

08.08.2009 r (sobota)
rozgrzewka godz. 09.45 - 10.15
zawody godz. 10.20 - 12.30

III. UCZESTNICTWO:
Prawo startu zawodach mają zawodnicy:
1. Urodzeni w rocznikach 1999 - 1996
2. Posiadają aktualne badania lekarskie
3. Zgłoszeni są do zawodów przez rodziców lub prawnych opiekunów
4. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach

IV. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty organizacyjne pokrywa organizator COS Cetniewo.
Opłata startowa wynosi 5,00 zł od zawodnika, płatna przed zawodami u organizatora.

PROGRAM ZAWODÓW:
08.08.2009 r (sobota)

Kobiety
50 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. zmiennym 

Mężczyźni
50 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. zmiennym

Konkurencje do których zostanie zgłoszonych mniej
niż 3-ch zawodników, nie będą rozgrywane.

VI. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję sędziowską wyznaczy Dyrekcja COS Cetniewo.

VII. ODPRAWA TECHNICZNA:
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 08.08.2009 r o godz. 9.15 (w sali konferencyjnej). 

VIII. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
1. Zgłoszenie w pliku Microsoft excel w formie kart startowych należy przesłać na adres e-mail:     info@plywak.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2009 r
    (karta startowa do pobrania ze strony w osobnym pliku)
2. Zgłoszenia dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.
3. Zgłoszenie winno posiadać zapis o ważności badań lekarskich.
4. Zaświadczenie w oryginale należy przedstawić przed startem w dniu momencie
    uiszczania opłaty startowej.
5. Dodatkowo w dniu startu należy złożyć w oryginale zgodę na udział w mitingu podpisaną     przez rodziców lub opiekunów.

IX. NAGRODY:
 Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji otrzyma medale
 Pamiątkowe zdjęcie z Gwiazdą Mitingu – Otylią Jędrzejczak
 Okolicznościowy dyplom dla wszystkich uczestników Mitingu

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.
2. W zawodach istnieje możliwość startu tylko dla 150 zawodników
3. O możliwości startu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Do pobrania:
Lista startowa - Miting 2009
Wyniki miting- Miting 2009
 

Zobacz wyniki zawodów z innych lat i obejrzyj galerię zdjęć .