Jak co roku , na koniec semestru pływackiego (w ramach zajęć *) odbędą się zawody

pływackie dla wszystkich uczestników zajęć  Szkoły Pływania Pływak .

" Mistrzostwa Pływaka 2018 " odbędą się zarówno na Pływalni ZSSiO ( dla pływaków ZSSiO

i AWFiS) oraz na Pływalni Gdańsk - Kokoszki ( dla pływaków z tej pływalni).

Zapraszamy do startu wszystkich naszych ”Pływaków” tych małych i tych dużych

….pływających jeszcze w „rękawkach” i tych pływających już treningowo ….

Gwarantujemy sportowe emocje, dobrą zabawę i nagrody dla zwycięzców.

Mamy nadzieję, że frekwencja będzie 100% - towa  i wszyscy uczniowie

Szkoły Pływania ”Pływak”chętnie wezmą udział w sportowej rywalizacji.

* w  dniach zawodów  nie będzie zajęć nauki pływania i pływania rekreacyjnego

..............................................................................................................................

"MISTRZOSTWA PŁYWANKA" NA PŁYWALNI ZSSiO 

 Dziękujemy wszystkim PŁYWAKOM AWFiS i ZSSiO za udział w zawodach .

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami zawodów .

Wszystkie wyniki z podziałem : na roczniki , dziewczynki , chłopcy , style pływackie -  są zamieszczone w odrębnych arkuszach pliku wyników

GRATULUJEMY !  

WYNIKI ZAWODÓW ZSSiO i AWFIS

..............................................................................................................................

 

"MISTRZOSTWA PŁYWAKA" NA PŁYWALNI GDAŃSK-KOKOSZKI  ODBĘDĄ SIĘ 

16 i 17  CZERWCA 2018 - SOBOTA i NIEDZIELA


Zawody będą rozegrane w kategoriach wiekowych i odbędą się według

MINUTOWEGO PROGRAMU ZAWODÓW  :

SOBOTA -  16 CZERWCA 2018

Zawodnicy z roczników : 2014, 2013

> rejestracja i wejście do szatni - godzina 10:00

> zawody - godzina 10:30  -  11:30

> dekoracja zawodników - godzina 11:45

Zawodnicy z roczników : 2012,

> rejestracja i wejście do szatni - godzina 11:45

> zawody - godzina 12:00  - 13:00

> dekoracja zawodników - godzina 13:15

Zawodnicy z roczników : 2011

> rejestracja i wejście do szatni - godzina 13:15

> zawody - godzina 13:30  - 14:30

> dekoracja zawodników - godzina 14:45

NIEDZIELA - 17 CZERWCA 2018

Zawodnicy z rocznika : 2010

> rejestracja i wejście do szatni – godzina 10:15

> rozgrzewka – godzina 10:30

> zawody - godzina 10:45 – 11:45

> dekoracja zawodników - godzina 12:00

Zawodnicy z rocznika : 2009

> rejestracja i wejście do szatni - godzina 12:00

> rozgrzewka – godzina 12:15

> zawody - godzina 12:30- 13:30

> dekoracja zawodników – godzina 13:45

Zawodnicy z rocznika : 2008, 2007, 2006

> rejestracja i wejście do szatni – godzina 14:00

> rozgrzewka – godzina 14:15

> zawody - godzina 14:30 – 15:45

> dekoracja zawodników - godzina 16:00

Zawodnicy z rocznika : 2005, 2004, 2003 ,2002 ,”OPEN” (od 2001 wzwyż)

> rejestracja i wejście do szatni – godzina 16:15

> rozgrzewka – godzina 16:30

> zawody - godzina 16:45 – 17:45

> dekoracja zawodników - godzina 18:00

KONKURENCJE :
Dla kategorii wiekowej 2011 i młodszych:
• start w jednej konkurencji na 25 metrów stylem dowolnym

Dla kategorii wiekowej 2010, 2009 :
• start w jednej lub  dwóch wybranych przez siebie konkurencjach na 25 metrów (25 grzbiet; 25 kraul; 25 klasyk)

Dla kategorii wiekowej 2008 i starsi:
• start w jednej lub dwóch wybranych przez siebie konkurencjachna 50 metrów (50 grzbiet; 50 kraul; 50 klasyk; 50 delfin)
• dodatkowo możliwość startu na 100 metrów stylem  zmiennym jako trzecia konkurencja

NAGRODY:
Dla kategorii wiekowej 2011 i młodszych
• wszyscy startujący zawodnicy otrzymają nagrodę niespodziankę.

Dla kategorii wiekowej 2010, 2009
• zawodnicy z poszczególnego rocznika (osobno dziewczęta i chłopcy) nagradzani będą w następujący sposób:
- medale za pierwsze trzy miejsca w konkretnej  konkurencji

- dyplomy za pierwsze pięć miejsc w konkretnej konkurencji
- nagroda niespodzianka dla wszystkich startujących

Dla kategorii wiekowej od 2008 do 2000
• zawodnicy z poszczególnego rocznika (osobno dziewczęta i chłopcy) nagradzani będą w następujący sposób:
- medale za pierwsze trzy miejsca w konkretnej konkurencji

- dyplomy za pierwsze trzy miejsca w konkretnej konkurencji
- nagroda niespodzianka dla wszystkich startujących

Dla kategorii "OPEN" od 2001 wzwyż:
• zawodnicy tych roczników objęci będą ogólną klasyfikacją dla wszystkich startujących roczników i nagrodzenizostaną w następujący sposób (osobno kobiety

  i mężczyźni):

- medale za pierwsze trzy miejsca w konkretnej konkurencji

- nagroda niespodzianka dla wszystkich startujących

SERDECZNIE ZAPRASZAMY