Szkolenie na Ratownika Wodnego w ramach projektu unijnego

"Pozytywne Szkolenie dla Pomorzan"  RPPM.05.05.00-22-0030/16

Szkolenie skierowane jest do osób obecnie pracujących na terenie województwa pomorskiego.
 

OKRES szkolenia :  24.11.2019 - 29.02.2020

MIEJSCE szkolenia : Pływalnia Gdańsk - Kokoszki  ( dodatkowo Pływalnia  ZSSiO i baza WOPR w Brzeźnie)

TERMINY zajęć :  piątek 18.00 - 21.20 /  niedziela 20.00 - 21.30

Warunki uczestnictwa:

- mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie na adres  pawel@plywak.pl   / (wypełnienie wymaganej dokumentacji)

- pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego potwierdzającego  umiejętności pływackie na poziomie możliwości uczestnictwa w kursie

- zaświadczenie o zatrudnieniu

Kurs finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

"Pozytywne Szkolenie dla Pomorzan"  RPPM.05.05.00-22-0030/16

 Całkowity koszt kursu to TYLKO 125 zł.

 Koszt kursu bez dofinansowania 1250 zł.

ZAPRASZAMY