Od 1 lipca do 15 września 2015 wstęp bezpłatny! Pływalnia Gdańsk – Kokoszki, ul. Azaliowa 18 (przy Pozytywnej Szkole Podstawowej) 

OFERUJEMY:

 • Basen duży – 4 tory pływackie; 2 tory rekreacyjne z atrakcjami wodnymi
 • Basen mały – 90 cm głębokości z atrakcjami wodnymi
 • Jacuzzi 5–osobowe
 • Sauna sucha

 

GODZINY OTWARCIA:
Pływalnia jest czynna od 1 lipca 2015 r. codziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 do 19:00.

Korzystanie z pływalni odbywa się w cyklach co godzinę w następującym porządku:
09.00 ; 10.00 ; 11.00 ; 12.00 ; 13.00 ; 14.00 ; 15.00 ; 16.00 ; 17.00 ; 18.00

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI:

 • W terminie od 1 lipca 2015 do 15 września 2015 r. wejście na pływalnię JEST BEZPŁATNE
 • Wejście na obiekt odbywa się po zgłoszeniu się do recepcji pływalni i pobraniu kluczyka do szafki. Za każdy kluczyk pobierana jestkaucja zwrotna w wysokości 10 zł
 • Przed wejściem do strefy szatni i na pływalni obowiązuje zmiana obuwia
 • Wszystkich pływających obowiązuje posiadanie stroju kąpielowego oraz czepka pływackiego
 • Wejście na obiekt /do szatni pływalni /odbywa się na 15 minut przed rozpoczęciem każdej kolejnej godziny
 • Dopuszczalny czas przebywania w strefie szatni przed i po zakończeniu pływania wynosi 15 minut
 • Każdy korzystający ma prawo przebywać w strefie pływalni do momentu zakończenia zajęć czyli pełnej godziny. Zakończenie czasu korzystania z pływalni obwieszczane jest przez pełniących dyżur Ratowników WOPR – sygnałem dźwiękowym
 • Korzystający powinni podporządkować się poleceniom pełniących dyżur Ratownikom i opuścić strefę pływalni
 • Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających z obiektu podczas jednej jednostki (1 h) wynosi 45 osób
 • Dzieci do 10 roku życia wchodzą wyłącznie pod opieką osób dorosłych, lub pod opieką wychowawców grup zorganizowanych
 • Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni, jedynie po uprzedniej rezerwacji przyjścia na konkretną godzinę. Rezerwacji należy dokonać na miejscu – w recepcji pływalni. Na jednej godzinie może znajdować się maksymalnie jedna grupa zorganizowana ,której liczebność nie przekracza 20 osób
 • Rezerwacji indywidualnych nie przyjmujemy
 • Przy wejściu na pływalnię obowiązuję pierwszeństwo przybycia
 • Na terenie pływalni należy bezwzględnie podporządkować się Regulaminowi Pływalni, poleceniom Obsługi pływalni i Ratownikom pełniącym dyżur
 • Basen mały – 90 cm głębokości z atrakcjami wodnymi